OPDRACHTEN

STRATEGISCH/ TACTISCH ADVIES ICT

Het geven van advies op strategisch/ tactisch niveau over ICT gerelateerde onderwerpen zodat de continuïteit en kwaliteit van ICT voor VeiligheidNL werd gewaarborgd. Dit betrof onder ander de volgende onderwerpen: werkplek van de toekomst, opstarten van het project Online Platform, dataplatform en machine learning, NEN7510.

DIGITALE VISIE EN -STRATEGIE

Uitvoeren van een verkenningsfase om te komen tot een visie en strategie voor de informatievoorziening (IV) van Huisartsopleiding Nederland die aansloot bij hun bedrijfsstrategie inclusief een eerste opzet van een digitale strategie.  De eerste opzet is opgeleverd waarmee samenhang en overzicht is gecreëerd in de IV en waarmee kan worden toegewerkt naar een landelijke aanpak. Het plan bevatte naast een beschrijving van de doelen onder andere een stakeholder analyse, een overzicht van de IV governance, opzet van een generiek functiemodel/procesmodel voor huisartsopleidingen binnen UMC’s inclusief een inventarisatie van het applicatielandschap van Huisartsopleiding Nederland. 

PROGRAMMA NOIS FORESIGHT - VERBETEREN OPERATIONELE INLICHTINGEN

Initiëren en opzetten van het business programma NOIS Foresight. Dit programma heeft als doel het versterken van de operationele inlichtingen binnen de Inlichtingen & Veiligheid (I&V) entiteiten van de diverse krijgsmachtonderdelen. Het programma geeft uitvoering aan een deel van de Defensievisie 2035: Informatie Gestuurd Optreden. De uitdaging van deze digitale transformatie is om de stakeholders uit het I&V domein mee te krijgen in deze aanpak, waarin de diverse componenten (mensen, processen, informatie/inlichtingen en technologie) in samenhang worden bestuurd.