KEURCONSULT helpt bij het organiseren en implementeren van digitale veranderingen 

Organisaties staan voor grote uitdagingen op het gebied van digitalisering. Een digitale visie en strategie die integraal onderdeel is van de bedrijfsstrategie kan hier richting aan geven. KEURCONSULT helpt bij het tot stand komen hiervan en heeft daarbij speciale aandacht voor het proces en de samenwerking tussen de belangrijkste spelers.

 

Om uitvoering te geven aan een digitale strategie worden vaak diverse programma’s en projecten gestart en lopen er vele parallel naast elkaar. De looptijd is lang, de samenhang tussen de projecten niet altijd helder. Ook eigenaarschap wordt niet altijd goed belegd of opgepakt. KEURCONSULT helpt organisaties bij het ontrafelen van de complexiteit die is ontstaan en maakt deze beheersbaar. Diverse aspecten spelen daarbij een rol: mensen, organisatiestructuren, processen, werkwijzen, informatie, data, techniek. We leggen de knelpunten hiertussen bloot, formuleren de samenhang en pakken samen met de opdrachtgever de oorzaak aan.

 

Op Koers, dat is waar KEURCONSULT zich op richt!

Digitale visie en strategie

 

  • Ontwikkelen digitale visie & strategie in samenhang met bedrijfsvisie en -strategie
  • Digitale innovaties

Business Informatiemanagement

 

  • Implementeren digitale strategie
  • Projectportfolio
  • Business/ Enterprise Architectuur

Interim Management

 

  • Programmamanager
  • Kwartiermaker IV
  • CIO/ Hoofd ICT

KEURCONSULT

KEURCONSULT is opgericht door Tessa Keur. Zij kan worden omschreven als een nieuwsgierige en communicatief vaardige persoon, integer, altijd enthousiast en vol energie om te leren, te luisteren, om mensen (beter) te leren kennen en bij elkaar te brengen. Zij is op zoek naar uitdaging, verantwoordelijkheid, autonomie en wordt gedreven door verbeteren, vernieuwen en innoveren. Een prettige werksfeer en open cultuur is daarbij noodzakelijk.

Zij is planmatig, opbouwend kritisch en analytisch ingesteld en streeft ernaar om doelen en resultaten te bereiken op een pragmatische manier. Ze is een echte strateeg, werkt graag vanuit een visie en concrete doelen omdat dit richting geeft aan medewerkers. De weg naar een doel toe vindt zij echter minimaal net zo belangrijk.

Zij werkt al ruim 20 jaar op het (strategisch/tactische) snijvlak van ICT en Business in functies als business informatiemanager, strategisch adviseur en lijnmanager/ directeur. Deze functies heeft zij bekleed binnen verschillende sectoren, zoals de financiële sector, overheid, zorg, luchtvaart, non-profit. Haar kracht zit onder andere in het zich snel eigen maken van complexe materie en haar opgebouwde kennis over besturing, organisatie, risico’s en uitvoering van grote ICT projecten/ programma’s met een sterke business component. Zij spreek de taal van bestuurders, beleidsmakers, klanten/gebruikers, leveranciers en ICT specialisten.

Haar werkwijze: think big, act small; work together

 

Bent u geïnteresseerd of hebt u vragen?

Enkele opdrachten

STRATEGISCH/TACTISCH ADVIES ICT

Het geven van advies op strategisch/ tactisch niveau over ICT gerelateerde onderwerpen zodat de continuïteit en kwaliteit van ICT voor VeiligheidNL werd gewaarborgd. Dit betrof onder ander de volgende onderwerpen: werkplek van de toekomst, opstarten van het project Online Platform, dataplatform en machine learning, NEN7510.

DIGITALE VISIE EN STRATEGIE

Uitvoeren van een verkenningsfase om te komen tot een visie en strategie voor de informatievoorziening (IV) van Huisartsopleiding Nederland die aansloot bij hun bedrijfsstrategie inclusief een eerste opzet van een digitale strategie.  De eerste opzet is opgeleverd waarmee samenhang en overzicht is gecreëerd in de IV en waarmee kan worden toegewerkt naar een landelijke aanpak. Het plan bevatte naast een beschrijving van de doelen onder andere een stakeholder analyse, een overzicht van de IV governance, opzet van een generiek functiemodel/procesmodel voor huisartsopleidingen binnen UMC’s inclusief een inventarisatie van het applicatielandschap van Huisartsopleiding Nederland. 

PROGRAMMA NOIS FORESIGHT - VERBETEREN OPERATIONELE INLICHTINGEN

Initiëren en opzetten van het business programma NOIS Foresight. Dit programma heeft als doel het versterken van de operationele inlichtingen binnen de Inlichtingen & Veiligheid (I&V) entiteiten van de diverse krijgsmachtonderdelen. Het programma geeft uitvoering aan een deel van de Defensievisie 2035: Informatie Gestuurd Optreden. De uitdaging van deze digitale transformatie is om de stakeholders uit het I&V domein mee te krijgen in deze aanpak, waarin de diverse componenten (mensen, processen, informatie/inlichtingen en technologie) in samenhang worden bestuurd.