KeurConsult staat voor samen ontwikkelen van een digitale strategie met aandacht voor het gebruik van innovaties. 

En in iets meer woorden: begrijpen wat een organisatie drijft en nodig heeft om te kunnen verbeteren en groeien, samen ontwikkelen van een digitale strategie die afdelingen ondersteunt en bedrijfs-breed samenhang creëert en tevreden medewerkers die snappen hoe om te gaan met de nieuwe toepassingen. 

Digitalisering is niet meer weg te denken uit ons bestaan, het is verweven met ons hele doen en denken. We zijn er dagelijks, vaak ongemerkt, mee bezig. De digitale strategie zou dan ook integraal onderdeel moeten zijn van de visie en strategie van ieder bedrijf. In de praktijk blijkt dit vaak nog niet zo te zijn. KeurConsult helpt u om de digitale- en bedrijfsstrategie met elkaar te verbinden en ook om de gewenste digitalisering te realiseren.

 

        Informatiemanagement

            Management algemeen

Innovatie

Ontwikkelen visie & concretiseren strategie

Samenhang met bedrijfsvisie en -strategie

Implementeren digitale strategie

Projectportfolio

Optimalisatie diensten en processen

Architectuur

Interim management

Product owner/ opdrachtgeverschap

Programmamanagement

Projectmanagement